Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií Obecného zastupiteľstva Obce Kovarce

Zverejnené
30. júna 2015
Kategória

Prílohy