VZN Obce Kovarce č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia

Zverejnené
3. augusta 2021
Kategória

VZN Obce Kovarce č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 2/2021

Prílohy