Preskočiť na obsah

VZN č. 6/2024

Zverejnené
1. marca 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
1. marca 2024 − 16. marca 2024
Kategória

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kovarce č. 6/2024 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia – zrušujúce VZN

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 6/2024

Prílohy

Súvisiace dokumenty