VZN č.3-2020 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Kovarce, Zmeny a doplnky č.1

Zverejnené
31. októbra 2020
Kategória

Prílohy