Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 1/2023, ktorým zavádza na území obce Kovarce miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 a nasledujúce roky