Návrh VZN č. 1/2023, ktorým zavádza na území obce Kovarce miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 a nasledujúce roky

Zverejnené
29. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2023

Prílohy