VZN č.1-2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia

Zverejnené
31. januára 2020
Kategória

Prílohy