Všeobecne záväzné nariadenie obce Kovarce č.2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia

Zverejnené
5. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
5. mája 2022 − 19. mája 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2/2022

Prílohy