Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kovarce č. 1/2021

Zverejnené
3. augusta 2021
Kategória

VZN Obce Kovarce č. 1/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN č. 1/2021

Prílohy