Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška – Rozhodnutie – Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby- Čistiareň odpadových vôd pre Ondruš Marek a manž.