Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania, navrhovateľ Orange Slovensko, a. s., Bratislava

Zverejnené
26. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. augusta 2022 − 6. septembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 722/Výst.-292/2022/1

Prílohy