Rekonštrukcia existujúceho zdroja tepla na farme Kovarce – zaslanie oznámenia o zmene a upovedomenie o začatí konania

Zverejnené
28. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. októbra 2022 − 7. novembra 2022
Kategória

Prílohy