Pozvánka (verejná vyhláška) – Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Ponitran 26.1.2023

Zverejnené
21. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. decembra 2022 − 29. decembra 2022
Kategória

Prílohy