Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kovarce 25.11.2022

Zverejnené
22. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. novembra 2022 − 26. novembra 2022
Kategória

Prílohy