Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené
26. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
26. januára 2022 − 10. februára 2022
Kategória

Prílohy