Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 4/2024 o verejnej kanalizácii, o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou a o poplatku za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou