Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 3/2024 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad