Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 1/2022 OBCE KOVARCE

Zverejnené
14. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. decembra 2021 − 31. decembra 2021
Kategória

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Prílohy