NÁVRH – Všeobecne záväzne nariadenie Obce Kovarce č.3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Kovarce č.3/2022

Zverejnené
6. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. júla 2021 − 15. decembra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy