Návrh rozpočtu obce Kovarce na rok 2023 – 2025

Zverejnené
29. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2022 − 28. decembra 2022
Kategória

Prílohy