Dodatok č.2 k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kovarciach

Zverejnené
30. apríla 2021
Kategória

Prílohy