Preskočiť na obsah

Dodatok č.2 k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kovarciach