Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1/2022

Zverejnené
27. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. septembra 2022 − 11. októbra 2022
Kategória

k Všeobecne záväznému nariadeniu  č. 1/2022 obce Kovarce

 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady

v školskej jedálni

Detaily

Číslo/ID dokumentu: Dodatok č.1/2022

Prílohy

Súvisiace dokumenty