Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení stavby „Rozšírenie plynofikácie v obci Kovarce“ pre TEKRO Nitra, s.r.o. Párovské Háje, 949 01 Nitra

Zverejnené
8. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. októbra 2021 − 22. októbra 2021
Kategória

Prílohy