ZOZNAM VYRADENÝCH KNÍH z Obecnej knižnice v Kovarciach – ponuka pre občanov obce si uvedené knihy vziať pre svoju osobnú potrebu.

Zverejnené
11. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. júna 2021