Preskočiť na obsah

VZN č.2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej škole a na dieťa školského zariadenia