Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Zverejnené
19. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. februára 2021