Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania – pozvanie k ústnemu jednaniu – Rozšírenie plynofikácie v obci Kovarce

Upravené
11. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. mája 2021