Rozhodnutie – Verejná vyhláška Schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Topoľčany

Zverejnené
19. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. februára 2021