Preskočiť na obsah

Rozhodnutie č.5756-29262/2020/Gál/371330107/Z2 – integrované povolenie pre prevádzku Farma Súlovce prevádzkovateľa HYDINA SÚLOVCE s.r.o. 956 14 Súlovce, IČO: 31438881