Oznámenie o zániku mandátu poslanca OZ a vyhlásenie doplňujúcich volieb poslancov do OZ obce Kovarce

Upravené
11. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. marca 2021