Oznámenie o zániku mandátu poslanca OZ a vyhlásenie doplňujúcich volieb poslancov do OZ obce Kovarce

Upravené
19. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. januára 2021