Oznam pre politické strany a nezávislých kandidátov – doručovanie kandidátnych listín

Zverejnené
20. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
20. augusta 2021 − 20. augusta 2021