Preskočiť na obsah

NÁVRH – Všeobecne záväzne nariadenie Obce Kovarce č.3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Kovarce č.3/2021