Preskočiť na obsah

Obecná knižnica v Kovarciach je vybavená novým a moderným nábytkom v celkovej hodnote 1.634,00 EUR

Zverejnené 19.1.2017.

Kategória

Obec Kovarce začiatkom roka 2017 podala žiadosť o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia v Programe 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra „Modernizácia a vybavenie obecnej knižnice“. Žiadosť bola úspešná a na základe uzatvorenej zmluvy boli obci Kovarce poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 1.500,00 EUR. Obec Kovarce vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia vybavila priestory obecnej knižnice novým nábytkom: zakúpila celkom 15 ks regálov na knihy, ktorými nahradila staré rozpadávajúce sa police, čím sa komplet vynovili dve miestnosti knižnice a tretia miestnosť čiastočne. Ďalej sa z poskytnutej dotácie zakúpilo šesť sedacích vakov a koberec a vytvoril sa pre najmenších čitateľov detský kútik, pre mládež a dospelých sa zriadil čitateľský kútik a bol zakúpený nábytok: stoličky, stôl, taburety. Priestory knižnice boli vynovené aj písacím stolom, kresbami a novými nálepkami. Týmto ďakujeme pracovníčke obecnej knižnice ako aj ostatným dobrovoľníkom za montáž nábytku, upratovanie, zoradenie kníh a úpravu priestorov.

     Pri príležitosti prezentovania úspešného projektu bolo dňa 20.decembra 2017 zorganizované Vianočné popoludnie. Deti, mládež ako aj dospelí sa postupne schádzali počas celého popoludnia, kde ich upútalo príjemné moderné prostredie, detský kútik bol plne obsadený, deti si zapožičali nové knihy, ktoré obec zakúpila v rámci svojho rozpočtu. Čitatelia sa potešili darčekom, sladkou odmenou, chutným pohostením a občerstvením. Obec Kovarce chce aj realizáciou takýchto podobných projektov vzbudiť záujem u mladej generácie o veci verejné, podporovať vzdelanie a kladný vzťah ku knihám.