Preskočiť na obsah

NOC S ANDERSENOM V OBECNEJ KNIŽNICI KOVARCE

Zverejnené 23.3.2018.

Kategória

 Tak ako sme sľúbili minulý rok, tak sa aj tento rok naša obecná knižnica prihlásila a zapojila do vyhlásenej celosvetovej výzvy „Noc s Andersenom“, ktorá mala už svoj osemnásty ročník, tento raz z 23.marca na 24.marca 2018. Podľa zaslanej štatistiky bolo zapojených 95 000 malých a veľkých účastníkov na viac ako 1600 miestach v rôznych krajinách sveta.

     Už minulý rok mala akcia veľký ohlas, preto nebol vôbec problém s účasťou, naopak, záujem bol oveľa väčší, ako sme mohli zvládnuť, takže pri počte 30 detí sme museli uzavrieť prihlasovanie. Začínali sme v obecnej knižnici o 17.00 hodine, kde sa postupne deti schádzali plne nabalené spacákmi, karimatkami a vankúšikmi, ktoré boli odložené do „prepravného auta“ pána starostu, ktorý „postele“ previezol a vyložil v kultúrnom dome, v mieste konania kovarskej noci s Andersenom. V obecnej knižnici boli deti oboznámené s úspešnými projektmi obce, z ktorých bolo zakúpených vyše 170 nových kníh v hodnote 1000 EUR a nový, moderný nábytok v hodnote cca 1600 EUR. Aj tento rok obec požiadala Fond na podporu umenia o poskytnutie dotácie na obecnú knižnicu v programe 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra „Nákup technického vybavenia do knižnice – skvalitnenie a rozšírenie knižničných služieb pre používateľov“. Pracovníčka obecnej knižnice sl. Simona Čitarská oboznámila deti so systémom zapožičiavania kníh, s otváracími hodinami knižnice a pozvala deti, aby sa stali čitateľmi obecnej knižnice. Po prehliadke knižnice a organizačných pokynoch sa početná skupina  v sprievode presunula do priestorov kultúrneho domu. Po vybalení a príprave provizórnych „postelí“ sa deti zoradili k večeri: chlebík a vianočka s maslom, džem, koláčiky,  perník, medovníčky, pagáčiky a teplý čaj. Plní sily a energie sa všetci zapojili do hier, ktoré pre nich pripravila Simonka a jej asistentka  Nikolka:

:o) Hľadanie pokladov pre chlapcov – hlavnou výhrou bolo tričko, ktoré vyhral Martin Škotta, ostatní chlapci našli ďalšie štyri truhličky, z toho jedna bola prázdna, čiže žiadny poklad :o)

:o) Hľadanie pokladov pre dievčatá –   tiež boli schované rôzne poklady, napr. paleta plná farebných farbičiek, malá tabuľa s kriedami, plastelína a cukríky…

:o) Stoličkový tanec – všetky deti si viedli výborne, nakoniec zostal Andrejko Čopík a Laurika Čitárska, avšak po ťažkom boji nakoniec vyhral Andrejko!

:o) Čitateľský kútik – deti, ktoré si chceli niečo prečítať, mali možnosť pohodlne si oddýchnuť pri pripravených knižkách, ako  napr. Klub záhad pre chlapcov, pre dievčatá dievčenské romány, ďalej encyklopédie a rozprávkové knižky pre najmenších.

:o) Výtvarný kútik – deti vyrábali rôzne kvety, vyfarbovali si maľovanky alebo si  obkreslili svoje ručičky a z toho vytvárali kvety, lúštili hádanky, krížovky, písali básničku, ktorú sa naučili v škole. Nakoniec všetky originálne výtvory boli zavesené na nástenku.

:o) Futbal – aj keď futbal nemá nič spoločné s knihami, museli sme sa prispôsobiť záujmu chalanov, ktorí mali toľko energie, že do 23:00 hod. „hrali futbal“ s penovou loptou a hneď ráno po prebudení o pol šiestej v tejto činnosti pokračovali :o)

:o) Čítanie rozprávok na dobrú noc –najmenším dievčatám na dobrú noc Simonka čítala rozprávky, najčastejšie to bola Popoluška, ktorá je u nich veľmi populárna, ale čítali sa aj rozprávky z knižiek, ktoré si dievčatá doniesli z domu. Čítanie bol overený uspávací prostriedok! 

      Za účasť dostali všetky deti pripomienkové predmety, pohľadnice, záložky a pamätný preukaz, ktoré im budú túto noc pripomínať. Najmenšie škôlkarky prosili svoje mamičky, aby ešte mohli zostať s ostatnými, či prípadne prespať.  Okolo polnoci sa konečne deti usalašili do spacákov, kde pokračovali v rozprávaní či v čítaní rozprávok, až pokiaľ postupne nezaspali, čo u posledného bolo o pol štvrtej ráno! A keď si už aj „dospelácky dozor“ ľahol o štvrtej spať, tak o pol piatej sa zobudilo už prvé dieťa. A keďže sa nemalo s kým hrať, samozrejme  zobudilo ostatných, takže o šiestej ráno už boli všetky deti na nohách. Po raňajkách a hrách si zbalili spacáky a postupne odchádzali v sprievode rodičov domov. Deťom sa akcia páčila a preto ich pozývame na ďalšiu, v poradí 19-tu celosvetovú a tretiu „kovarskú“, ktorá je organizátormi naplánovaná z 29.marca na 30.marca 2019.