Návšteva detí MŠ a žiakov ZŠ v obecnej knižnici

Kategória

Cieľom návštevy detí a žiakov v obecnej knižnici bolo ich oboznámenie sa s prevádzkou a pravidlami knižnice. Keďže Marec – mesiac knihy symbolizuje význam literatúry v živote človeka, v knižnici sme privítali dňa 6. marca 2017  25 detí z materskej školy a 27. marca 2017 prvý stupeň žiakov zo základnej školy. Deti boli oboznámené, ako to v knižnici prebieha, ale všetky boli tak šikovné, že samé vedeli ako sa napríklad zoraďujú knihy a podľa čoho môžeme nájsť svojho spisovateľa. Pri návšteve knižnice mali deti možnosť dozvedieť sa, že knižky sa dajú nielen kúpiť, ale aj požičiavať. Po vysvetlení, ako sa s knihami zaobchádza a s pravidlami ich požičiavania, si deti mohli nájsť svoju knižku. Neboli to len rozprávkové knihy, čo sa im páčili, ale často aj detské encyklopédie, ktoré si najradšej prezerali. S deťmi zo základnej školy sme sa rozprávali, aké rozprávky poznajú. Nechýbalo ani skupinové čítanie, hádanie rozprávok, či otázky spojené s prečítanou rozprávkou. Tu sme si preverili, ako deti naozaj počúvajú svojich spolužiakov. Žiakov zo 4. ročníka sme trošku potrápili  malým testom z literatúry. Samozrejme, všetci uspeli.

     Pri odchode z knižnice deti z materskej školy dostali ako pozornosť záložku do knihy a sladkú odmenu. Žiaci zo základnej školy mali v rukách certifikát o absolvovaní návštevy knižnice a samozrejme nemohla chýbať sladká odmena.

     Pevne veríme, že týmto spôsobom si deti vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktoré im vydržia až do dospelosti.

Zverejnené 27. marca 2017.
Upravené 27. februára 2021.