Preskočiť na obsah

Návšteva detí MŠ a žiakov ZŠ v obecnej knižnici

Zverejnené 27.3.2017.

Kategória

Cieľom návštevy detí a žiakov v obecnej knižnici bolo ich oboznámenie sa s prevádzkou a pravidlami knižnice. Keďže Marec – mesiac knihy symbolizuje význam literatúry v živote človeka, v knižnici sme privítali dňa 6. marca 2017  25 detí z materskej školy a 27. marca 2017 prvý stupeň žiakov zo základnej školy. Deti boli oboznámené, ako to v knižnici prebieha, ale všetky boli tak šikovné, že samé vedeli ako sa napríklad zoraďujú knihy a podľa čoho môžeme nájsť svojho spisovateľa. Pri návšteve knižnice mali deti možnosť dozvedieť sa, že knižky sa dajú nielen kúpiť, ale aj požičiavať. Po vysvetlení, ako sa s knihami zaobchádza a s pravidlami ich požičiavania, si deti mohli nájsť svoju knižku. Neboli to len rozprávkové knihy, čo sa im páčili, ale často aj detské encyklopédie, ktoré si najradšej prezerali. S deťmi zo základnej školy sme sa rozprávali, aké rozprávky poznajú. Nechýbalo ani skupinové čítanie, hádanie rozprávok, či otázky spojené s prečítanou rozprávkou. Tu sme si preverili, ako deti naozaj počúvajú svojich spolužiakov. Žiakov zo 4. ročníka sme trošku potrápili  malým testom z literatúry. Samozrejme, všetci uspeli.

     Pri odchode z knižnice deti z materskej školy dostali ako pozornosť záložku do knihy a sladkú odmenu. Žiaci zo základnej školy mali v rukách certifikát o absolvovaní návštevy knižnice a samozrejme nemohla chýbať sladká odmena.

     Pevne veríme, že týmto spôsobom si deti vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktoré im vydržia až do dospelosti.