Marec-mesiac knihy, návšteva detí MŠ a žiakov ZŠ v obecnej knižnici-marec 2018

Kategória

Tak ako minulý rok, aj tento rok knižnicu navštívili deti z materskej školy a žiaci zo základnej školy. Z materskej školy prišlo na návštevu 38 detí. Deti boli zo začiatku trošku ustráchané, ale netrvalo dlho a už utekali po knižky, vyfarbovali rôzne obrázky a rozprávkové postavičky. Neskôr si deti všimli, že na stenách knižnice máme polepené rôzne rozprávkové postavičky. Hádali mená a rozprávali, aké rozprávky poznajú. Ako odmenu za návštevu knižnice dostal každý sladkú odmenu. Zo základnej školy prišli žiaci 1. až 4. ročníka. Najmladší žiaci z 1. ročníka porozprávali rozprávky a tí najšikovnejší (čo sú všetci) si dokonca čítali knižky. Najčastejšie mi rozprávali dievčatá o Popoluške alebo o Malej morskej víle. Za odmenu dostali certifikát o návšteve knižnice a samozrejme nechýbala ani sladká odmena. Ostatní žiaci z 2. a 3. ročníka si prezerali knižky a čítali mi z nich rôzne rozprávky. Chlapci si prezerali futbalistov a rôzne encyklopédie. A tak ako minulý rok, pre žiakov 4. ročníka bol prichystaný malý test. Zvyšný čas si návštevníci obecnej knižnice prezerali knihy a poniektorí si dokonca niekoľko kníh zapožičali. Pre všetky deti boli prichystané sladké cukríky. Dúfam, že deti boli spokojné a budú navštevovať knižnicu aj naďalej. To isté platí aj pre vás dospelých, nikdy nie je neskoro začať čítať knižky!

Simona Čitarská,

pracovníčka obecnej knižnice

Zverejnené 25. marca 2018.
Upravené 27. februára 2021.