Preskočiť na obsah

Zber Komunálneho odpadu – Oznam Nehlesen Eko.

Zverejnené 2.11.2021.

Spoločnosť Nehlsen Eko, ktorá sa stará o vývoz smetných nádob v obci, oznamuje a dôrazne upozorňuje občanov obce Kovarce, že pokiaľ bude ich pracovníkmi pri vývoze KO zistený obsah nádoby – bioodpad, nebude táto nádoba vyprázdnená.

Bioodpad – konáre, tráva, lístie, ap.  je možné vyviesť na zberný dvor v Kovarciach alebo použiť vo vlastnom kompostovisku.