Preskočiť na obsah

Upozornenie na dodržiavanie zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Zverejnené 12.10.2021.

Obec Kovarce na základe viacerých sťažností upozorňuje občanov, že podľa zákona č.442/2002, sa považuje za priestupok okrem iného aj vyprázdňovanie obsahov žúmp a domových čistiarní odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

Za takýto priestupok môže v prípade dokázania viny Okresný úrad Topoľčany, odbor životného prostredia, uložiť pokutu až do výšky 829 eur.

Preto žiadame občanov, ktorý majú možnosť pripojenia do verejnej kanalizácie a doposiaľ tak neurobili aby svoju zákonnú povinnosť vykonali čím skôr. Majú tak možnosť urobiť už len do 31.12.2021.