Preskočiť na obsah

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Zverejnené 31.3.2021.

v roku 2021

INFORMÁCIA

K  ASISTOVANÉMU SČÍTANIU OBYVATEĽOV

Vážení občania,

dňa 31.3.2021 bolo ukončené sčítanie obyvateľov – samosčítanie. V našej obci sa sčítalo 81,14 % obyvateľov, čo predstavuje 1351 občanov. 

Ak sa obyvateľ nemohol alebo nevedel sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť ASISTOVANÉ  SČÍTANIE.

To znamená, že buď obyvateľ: 

– navštívi KONTAKTNÉ MIESTO zriadené obcou, v našej obci je to OBECNÝ ÚRAD KOVARCE, Kovarce 461, kde ho sčíta stacionárny asistent – p. Renáta Šišmičová, 

– alebo môže telefonicky požiadať 038/5316125 o mobilného asistenta – Mgr. Veronika Mikulová, ktorá navštívi občana doma a sčíta ho.

– v obci je určený ešte stacionárny asistent pre „CLEMENITIA“ Zariadenie sociálnych služieb, Kovarce 11, ktorým je Mgr. Janka Magušinová.

Asistované sčítanie začalo od 3. mája a potrvá šesť týždňov, t.j. do 13.júna 2021.