Registrácia zvierat bez pôvodu – usmernenie

Zverejnené 9. mája 2022.
Bez úpravy .