Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti

Zverejnené 7. júla 2021.
Bez úpravy .