Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja a Správy o hodnotení strategického dokumentu

Zverejnené 14. decembra 2021.
Bez úpravy .