Náhradný termín pre zber plastov a tetrapakov – 9.11.2022

Oznamujeme občanom, že náhradný termín pre zber plastov a tetrapakov je 9. november 2022. Žiadame občanov, aby uviazané vrecia vyložili pred svoje rodinné domy v predvečer vývozu alebo ráno v deň vývozu.

Zverejnené 8. novembra 2022.
Upravené 29. novembra 2022.