Moderný čipový system na kontrolu, evidenciu a odvoz komunálneho odpadu.

Obec Kovarce v spolupráci s firmou SEPARUS od prvého novembrového týždňa začala postupne zavadzať moderný čipový system na kontrolu, evidenciu a odvoz komunálneho odpadu. V praxi to znamená, že na každú smetnú nádobu sa pracovníkom obce postupne umiestňuje čipové zariadenie. Preto Vás prosíme o ohľaduplnosť a spoluprácu počas inštalácie tohto zariadenia. Ďakujeme

Zverejnené 11. októbra 2020.
Upravené 11. júna 2021.