Preskočiť na obsah

„KAPA kráča vpred“

Zverejnené 16.3.2023.

KAPA reštart comp. – občianske združenie

Projekt zameraný na priblíženie neaktívnych osôb k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.