Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Kovarce.

Parkovanie vozidiel na cestách a chodníkoch

V súvislosti s opakovaným porušovaním zákona č. 8/2009 o cestnej premávke spočívajúcom v parkovaní motorových vozidiel na ceste ako aj na chodníkoch v obci Vás týmto upozorňujeme na skutočnosť, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri státí motorového vozidla na ceste musí zostať voľný aspoň jeden jazdný… Čítať viac

Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Ulica Fabricka, 1 .etapa

V roku 2021 Obec Kovarce pokračovala s plánom obnovy rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií. Na základe pripravovaného rozpočtu sa spevnil poškodený jazdný pás po verejnej kanalizácií, vyrovnal sa povrch a natiahol sa asfaltový koberec. Obec Kovarce použila pre tento účel prostriedky z bežného rozpočtu obce. Termín realizácie: September – Október 2021 Cena Diela: 50.000€

Zber Komunálneho odpadu – Oznam Nehlesen Eko.

Spoločnosť Nehlsen Eko, ktorá sa stará o vývoz smetných nádob v obci, oznamuje a dôrazne upozorňuje občanov obce Kovarce, že pokiaľ bude ich pracovníkmi pri vývoze KO zistený obsah nádoby – bioodpad, nebude táto nádoba vyprázdnená. Bioodpad – konáre, tráva, lístie, ap.  je možné vyviesť na zberný dvor v Kovarciach alebo použiť vo vlastnom kompostovisku.

Upravené Otváracie hodiny zberného dvora Kovarce.

Obec Kovarce oznamuje občanom, že od 1. novembra bude platiť upravený – Zimný otvárací čas zberného dvora. Pondelok 09:00 – 17:00                Utorok Zatvorené Streda 09:00 – 17:00                  Štvrtok Zatvorené               Piatok 09:00 – 17:00             Sobota 07:00 – 17:00 Nedeľa Zatvorené